درباره دارالشفاء

 دارالشفاء كوثر با زیربنای 6500 مترمربع در چهار طبقه در ضلع شمال شرقی مجموعه آستان مقدس قرار دارد .

 این دارالشفاء برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مردم محروم منطقه بویژه بیماران بی بضاعت در سال 1383

 تأسیس شده است . 

 

 

 
 
 
 
 

نحوه پذیرش بیماران

پذیرش درمانگاه

 

بخش پذیرش درمانگاه همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 7 صبح شروع به کار می کند.

پیشنهاد می شود که جهت استفاده مطلوب از زمان و همچنین جلوگیری از رفت و آمد بیهوده قبل از مراجعه از

قسمت برنامه حضور پزشکان روز و ساعت حضور پزشک مورد نظر را جستجو کنید سپس با اطلاعات درمانگاه

 (55910021 الی24) تماس داشته باشد و از بودن پزشک اطلاع کسب کنید و به درمانگاه مراجعه کنید.

 

 

به دلیل محدودیت ،جهت پذیرش بخشهای قلب ،ارتوپدی  لازم است  بیماران قبل از ساعت 7 صبح مراجعه

 نمایند.

 

سایر بیماران میتوانند  از طریق تماس با اطلاعات درمانگاه و کسب اطلاع از وضیعت نوبت ها قبل از حضور پزشک

 مربوطه مراجعه نمایند.

بیمارانی که بیمه هستند حتما هنگام مراجعه دفترچه  بیمه را همراه خود داشته باشند.